Działka rolna, Czerwienne

nowotarski, Czarny Dunajec, Czerwienne

99 000 PLN

Numer oferty18
Typ transakcjiSprzedaż
Cena99 000 PLN
Powierzchnia1 206 m2
Cena za m282 PLN / m2
Typ działkirolna
Przeznaczenierolna
Długość43
Szerokość30
Forma własnościwłasność
Prądbrak
Wodabrak
Gazbrak
Kanalizacjabrak
Położenie i wygląd działkipusta
Działka rolna, Czerwienne (nowotarski, Czarny Dunajec, Czerwienne)

Szanowni Państwo,
na sprzedaż kształtna działka rolna o powierzchni 0,1206 ha, położona we wsi Czerwienne, gmina Czarny Dunajec, na pograniczu miejscowości Sierockie.

Nieruchomość w kształcie trapezu o wymiarach średnio 43 m x 30 m.
Usytuowanie na terenie lekko pochyłym.
Brak uregulowanego dojazdu prawnego.


Działka objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego jako tereny rolnicze 4-R, z przeznaczeniem dla:

1) gospodarki rolnej prowadzonej na gruntach rolnych oraz w formach dopuszczonych ustaleniami ust. 2;
2) utrzymania istniejących oraz wprowadzanie nowych zadrzewień i zakrzewień oraz trwałych użytków zielonych w terenach stanowiących obudowę biologiczną cieków wodnych i innych terenach cennych przyrodniczo;
3) funkcji rekreacyjnych w zakresie dopuszczonym ustaleniami ust. 2. 2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady zagospodarowania:
1) ustala się zakaz wprowadzania nowej zabudowy, z wyjątkiem przypadków dopuszczonych poniżej;
2) z zastrzeżeniem ust. 5, dla istniejącej zabudowy zagrodowej ustala się możliwość jej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy, a także możliwość realizacji nowych obiektów związanych z produkcją rolniczą w obrębie istniejących zagród;
3) dopuszcza się lokalizację: a) urządzeń turystycznych, jak: szlaki turystyki pieszej, rowerowej, w tym drogi rowerowe, konnej, narciarstwa biegowego, ścieżki dydaktyczne, wraz z urządzonymi punktami wypoczynku, punkty widokowe itp., Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 34 Poz. 1755 b) obiektów małej architektury towarzyszących szlakom turystycznym i drogom rowerowym, c) urządzeń i obiektów gospodarki wodnej, komunikacji, infrastruktury technicznej, zbiorników retencyjnych, zbiorników przeciwpożarowych itp., d) niekubaturowych urządzeń i obiektów związanych z produkcją i infrastrukturą rolniczą, w tym płyt gnojowych, zbiorników i silosów magazynowych;
4) ustala się wskaźniki wykorzystania terenu dla zabudowy, o której mowa w pkt 2: a) intensywności zabudowy od 0 do 1,0, b) powierzchni zabudowy nie więcej niż 0,5, c) powierzchni terenu biologicznie czynnego nie mniej niż 50%WYNAGRODZENIE BIURA POKRYWA TYLKO STRONA SPRZEDAJĄCA.
Zapraszam do obejrzenia nieruchomości!

KARPIEL Nieruchomości
Edyta Karpiel
+48 889 556 160
Nowotarska 19/9, 34-500 Zakopane


Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników.

Kontakt